שיעורי הכנה למבחן הסמכה של האגודה - 22.9.20 - ליאת יוסיפוביץ