שיעורי הכנה למבחן הסמכה של האגודה - 1.10.20 - אוהב שכטר